Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Katedrą Biologii Medycznej i Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

Rok akademicki 2023/2024

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJCM

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

telefon: 12 633 00 60

e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6 mm lub 7 mm.

 

Tematy zajęć

Wykłady

 1. Wprowadzenie do mikrobiologii: zarys systematyki drobnoustrojów chorobotwórczych, budowa komórki bakteryjnej, chorobotwórczość bakterii.
 2. Układ moczowo-płciowy: mikrobiota bakteryjna; stany zapalne, mechanizmy zakażeń.
 3. Wybrane zarażenia i zakażenia wrodzone i okołoporodowe.
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu wirusologii. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwi. Wirusowe zakażenia płodu.

Seminaria

 1. Patomechanizm i epidemiologia zarażeń wywoływanych przez wybrane pasożyty. Profilaktyka zakażeń pasożytniczych.
 2. Epidemiologia wybranych zakażeń wirusowych.
 3. Ekspozycja zawodowa.
 4. Zakażenia grzybicze w położnictwie.
 5. Metody badań stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.
 6. Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych.
 7. Zakażenia szpitalne w oddziałach położniczych.
 8. Higiena rąk i izolacja pacjentów: ochronna, standardowa i zależna od dróg przenoszenia.

Ćwiczenia

 1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych w zakażeniach i zarażeniach.
 2. Dekontaminacja.
 3. Metody mikroskopowe i hodowlane stosowane w mikrobiologii.
 4. Metody immunodiagnostyczne i molekularne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron