Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca naukowa i dydaktyczna pełni ważną rolę w działalności Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Współpracując z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, dążymy do ciągłego rozwoju, wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych. Poniżej prezentujemy listę instytucji, z którymi nawiązaliśmy owocne partnerstwo:

 • Centrum Onkologii, oddział w Krakowie
 • II Katedra Chirurgii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Instytut Biologii Medycznej PAN,  Łódź
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda, Wrocław
 • Instytut Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Instytut Stomatologii, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Katedra Biochemii, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Katedra Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Katedra i Klinika Hematologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Laboratorium OMICRON, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – ocena projektów w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS) i Konkursu Programu INNOTECH
 • Szpital Położniczo-Ginekologiczny „Ujastek”, Kraków
 • Szpital Specjalistyczny im J. Dietla, Kraków
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu
 • Uniwersytet Dzieci – wykłady
 • Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH
 • Wydział Metali Nieżelaznych, AGH
 • Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 • Department of Hygiene, Microbiology and Social Medicine, Division of Hygiene & Medical Microbiology, Innsbruck Medical University
 • Wydział Chemii Organicznej i Analitycznej Uniwersytetu w Orleanie, Francja