Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Studenckich Kół Naukowych

Wersja 1 z dnia 21.06.2022

Regulamin działalności Studenckich Kół Naukowych w Katedrze Mikrobiologii UJCM

§ 1

Przy Katedrze Mikrobiologii działają trzy Studenckie Koła Naukowe (SKN):

– SKN Mikrobiologii,

– SKN Microbiology and Parasitology,

– Sekcja Mikrobiologiczna Studenckiego Koła Medyków Weterynaryjnych.

§ 2

SKN są przeznaczone dla studentów zainteresowanych mikrobiologią, w szczególności planujących badania naukowe w tym zakresie.

§ 3

W kołach mogą uczestniczyć studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR (UCMW UJ-UR).

§ 4

Rejestracja kół następuje zgodnie z regulaminami Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJCM (STN UJCM)  i UCMW UJ-UR.

§ 5

Studenci wyrażający chęć uczestnictwa w działalności kół przy Katedrze Mikrobiologii (KM) powinni zgłosić się do opiekunów podanych na stronie KM do 15 października danego roku akademickiego ze względu na termin rejestracji koła.

§ 6

Student zgłaszający się do SKN może wybrać jeden z tematów badawczych prowadzonych w KM.

§ 7

Proponowane tematy badawcze będą umieszczone na stronie KM do 1 października danego roku.

§ 8

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym przedstawione zostaną tematy badawcze oraz zasady ich realizacji i uczestnictwa studenta w danym projekcie badawczym:
a) udział w realizacji poszczególnych tematów będzie regulowany poprzez opiekuna danego tematu,

b) student będzie miał możliwość współtworzenia i współautorstwa prac poglądowych i oryginalnych oraz prezentowania wyników na konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych

c) student otrzyma pomoc w pisaniu projektów mających na celu pozyskanie środków finansowania badań,

d) członkowie kół mają możliwość udziału w zdalnych lub stacjonarnych spotkaniach naukowych pracowników KM.

§ 9

Zaliczenie uczestnictwa w SKN w danym roku akademickim będzie dokonywane przez opiekuna koła w porozumieniu z opiekunami tematów badawczych
na podstawie aktywności danego studenta.

§ 10

W przypadku dużej liczby chętnych studentów KM zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów miejsc w SKN.

§ 11

Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie określa regulamin STN UJCM i UCMW UJ-UR.