Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDENCKIE PRAKTYKI WAKACYJNE

Podstawowym założeniem praktyk dla studentów jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy zdobytej w toku zajęć dydaktycznych i konfrontacji ich z praktyką zawodową.

Praktyki w Katedrze Mikrobiologii UJCM są w szczególności proponowane studentom:

  • Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (m. in. Wydziału Farmaceutycznego)
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego (m. in. Wydziału Biologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
  • Uniwersytetu Rolniczego (m. in. Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej)
  • Politechniki Krakowskiej.

Do odbycia praktyk wakacyjnych w Katedrze Mikrobiologii UJCM preferowane są osoby, które będą kontynuowały prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w naszej katedrze.

Student zobowiązany jest złożyć CV i list motywacyjny. Dokumenty będą rozpatrywane indywidualnie, ostateczną decyzję podejmą kierownicy poszczególnych zakładów Katedry Mikrobiologii UJCM.

Praktyki mogą być realizowane w oparciu o pisemne porozumienie lub umowę zawartą pomiędzy uczelnią a placówką.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk student jest zobowiązany odbyć obowiązkowe szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

Praktyka powinna zostać zrealizowana na podstawie programu praktyk i potwierdzona w dokumentacji studenckiej (dziennik praktyk, potwierdzenia odbycia praktyk).

W momencie rozpoczęcia odbywania praktyk student zobowiązany jest posiadać:

  1. ubezpieczenie OC (zawarte indywidualnie przez studenta z firmą ubezpieczeniową lub za pośrednictwem uczelnianego Biura Obsługi Studiów)
  2. ubranie ochronne (fartuch)
  3. właściwą dla danego kierunku dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyk.

Studenta obowiązuje prowadzenie dziennika praktyk, w którym wpisuje wykonywane w każdym dniu czynności, a potwierdza je opiekun praktyk wyznaczony przez jednostkę, w której student odbywa praktykę.

 

Limit osób przyjmowanych na praktyki w danym roku wynosi 6 osób – po 2 osoby w poszczególnych zakładach Katedry Mikrobiologii UJCM:

  • Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
  • Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii
  • Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej.

 

Adres e-mail do wysyłania podańkmikrob@cm-uj.krakow.pl (z zaznaczeniem w treści, w którym zakładzie student chce odbyć praktykę).

Termin składania wniosków: 15 maja.