Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Główne kierunki badań

 • Jakościowa i ilościowa detekcja mikroorganizmów (bakterie, grzyby, archeony i wirusy) z zastosowaniem metod PCR oraz real-time PCR
 • Opracowanie nowoczesnych metod diagnostyki mikrobiologicznej z zastosowaniem: fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ; spektroskopii ramanowskiej; uczenia maszynowego (ang. machine learning); testów ELISA; szybkich testów immunochromatograficznych
 • Identyfikacja drożdży i grzybów strzępkowych

 • Typowanie PFGE różnych gatunków bakterii dla celów epidemiologicznych
 • Typowanie molekularne mikroorganizmów przy użyciu metod PFGE, MLVA, MLST , sekwencjonowania

 • Badanie lekooporności szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. na oddziałach szpitalnych wraz z analizą molekularną
 • Detekcja genów determinujących wirulencję i lekooporność szczepów izolowanych z zakażeń z zastosowaniem metod PCR oraz real-time PCR
 • Nadzór nad lekoopornością drobnoustrojów w praktyce klinicznej
 • Badanie lekowrażliwości grzybów
 • Zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym i nadzór nad lekoopornością drobnoustrojów

 • Aktywność iminocukrów wobec typowych bakterii tworzących biofilm izolowanych od zakażonych pacjentów
 • Przeciwzapalne i antynowotworowe działanie witmainy K2-MK7 w oparciu o mysi model raka jelita grubego
 • Ocena właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych wybranych substancji i materiałów z zastosowaniem hodowli komórkowych, metod mikroskopowych i spektrofluorymetrycznych
 • Badanie aktywności przeciwgrzybiczej i przeciwbakteryjnej różnych substancji

 • Zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych
 • Epidemiologia grzybic inwazyjnych
 • Dermatofitozy i niedermatofitowe czynniki etiologiczne zakażeń skóry i jej przydatków
 • Profilaktyka i kontrola zakażeń w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym
 • Nadzór nad zakażeniami w opiece długoterminowej
 • Clostridioides difficile w kontroli zakażeń

 • Flora fizjologiczna dróg rodnych
 • Zaburzenia składu i funkcji mikrobiomu jelit w przebiegu różnych chorób przewodu pokarmowego
 • Rola Toxoplasma gondii w rozwoju schizofrenii
 • Badania metagenomiczne – ocena składu jakościowego mikrobioty z materiałów biologicznych w przebiegu różnych chorób (celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca typu 1 i 2, otyłość, sepsa, COVID-19, schizofrenia, infekcyjne zapalenie wsierdzia, miażdżyca, endometrioza, niepłodność) z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji
 • Zastosowanie probiotyków w schorzeniach dróg rodnych i przewodu pokarmowego

 • Czynniki wirulencji bakterii Gram-dodatnich
 • Badanie immunogennych białek wybranych bakterii patogennych oraz ocena immunoreaktywności epitopów rdzennych vs. epitopów modyfikowanych poprzez skracanie lub podstawianie, przy zastosowaniu metod: SDS-PAGE; immunoblotting; Pepscan; ELISA
 • Badanie zmian fenotypowych, genotypowych i epigenetycznych wybranych gatunków bakterii, herpeswirusów oraz HPV o wysokim potencjale onkogennym

 • Biofilmotwórczość i analiza mikrobiologiczna szczepów z rodzaju Acinetobaceter spp. izolowanych z różnych typów zakażeń od pacjentów hospitalizowanych
 • Ocena zdolności tworzenia biofilmu oraz jego dynamiki (biofilm w przepływie) przez kliniczne szczepy bakterii przy zastosowaniu metod jakościowych i  ilościowych (ocena stopnia zajęcia powierzchni; hodowla; ilościowy real-time PCR), oraz metod obrazowania (mikroskopia fluorescencyjna; SEM)
 • Opracowywanie nowoczesnych metod zwalczania biofilmu bakteryjnego z wykorzystaniem: nanocząstek metali szlachetnych; nanocząstek antybiotyków; białek o właściwościach przeciwbakteryjnych; a także poprzez funkcjonalizowanie powierzchni na drodze wbudowania różnych grup funkcyjnych ZMMM
 • Ocena zdolności tworzenia przez drobnoustroje biofilmów na powierzchniach abiotycznych

 • Nadzór nad kontaminacją pomieszczeń i środowiska