Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mykologią

Rok akademicki 2023/2024

Koordynator przedmiotu:

dr Paweł Krzyściak

telefon: 12 633-0877 w. 247, e-mail: pawel.krzysciak@uj.edu.pl

dyżury: piątek godz. 10.00-11.00; w związku z różnymi terminami zajęć dydaktycznych, przed spotkaniem proszę potwierdzić konsultację telefonicznie

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia stacjonarnie (sale dydaktyczne Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


Tematy zajęć

Seminaria

 1. Ważne, z punktu widzenia stomatologa, bakterie Gram+ oraz Gram-.
 2. Główne leki przeciwwirusowe i ich zastosowanie.
 3. Wpływ schorzeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych  toczących się w jamie ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka.

Ćwiczenia

 1. Ogólne właściwości grzybów, naturalna mykobiota człowieka.
 2. Czynniki etiologiczne grzybic, ich diagnostyka, epidemiologia, chorobotwórczość.
 3. Cechy biologiczne i chorobotwórczość wybranych pierwotniaków będących najczęstszymi przyczynami inwazji pasożytniczych u ludzi, epidemiologia zarażeń z uwzględnieniem inwazyjnych postaci rozwojowych pierwotniaków i sposobów ich przenoszenia w środowisku oraz metody zapobiegania zarażeniom,  materiały i metody diagnostyczne oraz  interpretacja wyników badań parazytologicznych w kierunku zarażeń pierwotniakami.
 4. Cechy biologiczne i chorobotwórczość wybranych robaków będących najczęstszymi przyczynami inwazji pasożytniczych u ludzi, epidemiologia zarażeń z uwzględnieniem inwazyjnych postaci rozwojowych robaków, sposobów ich przenoszenia w środowisku i metod zapobiegania zarażeniom,  materiały i metody stosowane w diagnostyce robaczyc oraz interpretacja uzyskanych wyników badań.
 5. Metody hodowli i identyfikacji wirusów uwzględniające charakterystyczne cechy tych patogenów. Diagnostyka wirusowych  zakażeń przenoszonych drogą oddechową.
 6. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwionośną. Diagnostyka tych zakażeń oraz algorytmy postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej.
 7. Metody wykrywania wirusowych zakażeń skóry i błon śluzowych ze szczególnym uwzględnieniem infekcji  w obrębie jamy ustnej. Diagnostyka i możliwości profilaktyki zakażeń prionowych.
 8. Budowa komórki bakteryjnej z uwzględnieniem różnic budowy ściany komórkowej bakterii Gram+ i Gram-. Naturalna mikrobiota człowieka. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych. Techniki barwienia preparatów mikroskopowych w bakteriologii.
 9. Bakterie tlenowe ważne w stomatologii – ich diagnostyka, epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka.
 10. Bakterie względnie i bezwzględnie beztlenowe ważne w stomatologii – ich diagnostyka, epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka. Metody badania lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń bakteryjnych.
 11. Mikrobiota kieszonki zębowej. Mechanizmy obronne śliny. Mikrobiologiczne aspekty kserostomii, halitozy i próchnicy zębów. Higiena rąk w pracy stomatologa.
 12. Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu oraz narzędzi stomatologicznych. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych (postępowanie aseptyczne, środki ochrony osobistej).

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron