Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla lekarzy

W 2023 roku zaplanowano do realizacji cztery kursy specjalizacyjne organizowane przez Katedrę Mikrobiologii UJCM.

Lista kursów znajduje się poniżej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://kursy.cmkp.edu.pl/.

Zakażenia skóry, tkanki podskórnej, tkanek miękkich, kości i stawów – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Charakter kursu: kurs specjalizacyjny; kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie mikrobiologii lekarskiej

Termin: 22.05.2023 – 26.05.2023

Miejsce kursu: Szpital Uniwersytecki w Krakowie – ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach

Zakażenia w okresie ciąży i okresu noworodkowego – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Charakter kursu: kurs specjalizacyjny; kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie mikrobiologii lekarskiej

Termin: 29.05.2023 – 31.05.2023

Miejsce kursu: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego – ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach

Epidemiologia i klinika zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium w kontroli zakażeń

Charakter kursu: kurs specjalizacyjny; kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie mikrobiologii lekarskiej

Termin: 18.09.2023 – 20.09.2023

Miejsce kursu: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego – ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach

Zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych

Charakter kursu: kurs specjalizacyjny; kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie chirurgii klatki piersiowej

Termin: 21.09.2023 – 22.09.2023

Miejsce kursu: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego – ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach