Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja

Nowa publikacja

Krawczyk A, Gosiewski T, Zapała B, Kowalska-Duplaga K, Salamon D. Alterations in intestinal Archaea composition in pediatric patients with Crohn's disease based on next-generation sequencing - a pilot study. Gut Microbes. 2023 Dec;15(2):2276806.

W najnowszej publikacji  m.in. mgr Agnieszki Krawczyk, prof. Tomasza Gosiewskiego, i dr Dominiki Salamon przedstawiono proces optymalizacji i standaryzacja metody NGS do badania archeobiomu, co umożliwiło przeprowadzenie pierwszej kompleksowej analizy składu tych mikroorganizmów w przebiegu choroby Leśniowskiego – Crohna (chL-C). W badaniu wykazano, iż archeobiom pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą jest podobny do składu archeonów występujących u osób zdrowych, natomiast co istotne, wraz z czasem trwania choroby, pojawiają się charakterystyczne zmiany przejawiające się m.in. zwiększonym poziomem nietypowych archeonów, takich jak: Thermoplasmata, Thermoprotei,  Halobacteria  (na poziomie klasy) oraz Halococcus, Methanosphaera czy Picrophilus (na poziomie rodzaju). Opisano statystycznie istotne korelacje pomiędzy parametrami pacjentów (poziomem glukozy, kalprotektyną, PCDAI) a poszczególnymi gatunkami archeonów. Wykazano także, że wśród pacjentów z chL-C następują istotne zmiany w składzie archeonów jelitowych, które mogą być dobrym wskaźnikiem przewlekłości i aktywności choroby oraz mogą stanowić nieinwazyjny marker diagnostyczny pomocny w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu choroby. Co istotne, przeprowadzona  optymalizacja NGS do badania archeobiomu, może otworzyć szerokie spektrum możliwości poznawczych tych drobnoustrojów w patogenezie innych chorób.  

więcej o