Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja !

Nowa publikacja !

Gajda, M., Gajda, P., Pac, A. et al. Post-discharge occurrence of surgical site infections after hip or knee arthroplasty surgery in Poland, a population-based study. Sci Rep 13, 15940 (2023).

Celem pracy było zbadanie częstości występowania zakażeń miejsca operowanego u pacjentów po operacjach endoprotezowania po wypisaniu ze szpitala oraz czynników ryzyka ich wystąpienia na podstawie oceny ponad 80 000 procedur wymiany stawu biodrowego lub kolanowego wykonanych w 2017 roku w całej Polsce. Oceniona skumulowana częstość występowania powypisowego zakażenia miejsca operowanego wyniosła 0,92% dla stawu biodrowego i 0,95% dla stawu kolanowego. Natomiast szacowana zachorowalność sięga około 1.3% przy 0,5-1.0% zachorowalności obserwowanej w krajach Unii Europejskiej.

więcej o