Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja

Nowa publikacja

Influence of the EPD route and surface preparation of titanium substrates on the microstructure, surface topography and usage properties of chitosan coatings incorporated in Tea Tree Oil and Terpinen-4-ol

W publikacji autorstwa mgr Mikołaja Mielczarka i prof. Tomasza Moskalewicza z uniwersytetu AGH i współautorów z Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej (prof. Moniki Brzychczy-Włoch, prof. Tomasza Gosiewskiego i mgr Kamila Drożdża) zbadano wpływ metody elektroforetycznego osadzania (EPD) oraz przygotowania powierzchni podłoży z tytanu na mikrostrukturę, topografię powierzchni oraz właściwości użytkowe powłok z chitozanu wzbogaconych olejkiem z drzewa herbacianego (TTO) i terpinen-4-olem. Wykazano, że konfiguracja elektrod oraz przygotowanie powierzchni podłoża miały znaczący wpływ na proces EPD oraz właściwości powłok, takie jak przyczepność, morfologia, mikrostruktura, chropowatość, topografia powierzchni i zwilżalność. Powłoki te charakteryzowały się wysoką przyczepnością, umiarkowaną zwilżalnością oraz średnią chropowatością. Obie powłoki poprawiły odporność na korozję tytanu w roztworze Hanka. Praca ta pokazuje, że naturalne powłoki na bazie chitozanu, wzbogacone TTO i terpinen-4-olem, posiadają obiecujące właściwości antybakteryjne.

przejdź do artykułu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron