Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja

Nowa publikacja

Krawczyk A, Gosiewski T, Zapała B, Kowalska-Duplaga K, Salamon D. Alterations in intestinal Archaea composition in pediatric patients with Crohn's disease based on next-generation sequencing - a pilot study. Gut Microbes. 2023 Dec;15(2):2276806.

W najnowszej publikacji  m.in. mgr Agnieszki Krawczyk, prof. Tomasza Gosiewskiego, i dr Dominiki Salamon przedstawiono proces optymalizacji i standaryzacja metody NGS do badania archeobiomu, co umożliwiło przeprowadzenie pierwszej kompleksowej analizy składu tych mikroorganizmów w przebiegu choroby Leśniowskiego – Crohna (chL-C). W badaniu wykazano, iż archeobiom pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą jest podobny do składu archeonów występujących u osób zdrowych, natomiast co istotne, wraz z czasem trwania choroby, pojawiają się charakterystyczne zmiany przejawiające się m.in. zwiększonym poziomem nietypowych archeonów, takich jak: Thermoplasmata, Thermoprotei,  Halobacteria  (na poziomie klasy) oraz Halococcus, Methanosphaera czy Picrophilus (na poziomie rodzaju). Opisano statystycznie istotne korelacje pomiędzy parametrami pacjentów (poziomem glukozy, kalprotektyną, PCDAI) a poszczególnymi gatunkami archeonów. Wykazano także, że wśród pacjentów z chL-C następują istotne zmiany w składzie archeonów jelitowych, które mogą być dobrym wskaźnikiem przewlekłości i aktywności choroby oraz mogą stanowić nieinwazyjny marker diagnostyczny pomocny w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu choroby. Co istotne, przeprowadzona  optymalizacja NGS do badania archeobiomu, może otworzyć szerokie spektrum możliwości poznawczych tych drobnoustrojów w patogenezie innych chorób.  

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron